Tips för rengöring med anledning av Coronavirus Covid-19


På denna sida samlar vi tips och råd med anledning av Covid-19.

Uppdaterad: 8 april 2020

Nu hjälps vi åt att minska smittspridningen. Det finns mycket du själv kan göra för att hålla dig själv och dina anhöriga friska. Corona-viruset har verkligen vänt upp-och-ner på vår vardag och det har skapat en oviss framtid för oss alla.

Detta är globalt och det är något som gör att många upplever situationen än mer skrämmande. Inte minst gäller detta frågor som rör hur vi ska agera - vad kan vi göra för att minska smittspridning, hur kan det svenska sättet att tackla pandemin skilja sig så mycket från hur andra länder agerar och finns det metoder som är bättre än andra? Sanningen är att det inte finns några tydliga svar än så länge. Vi måste hålla ihop och vi måste lita på det vår regering säger. Det finns inga alternativ.

Så här ska vi agera

Vad säger då regeringen? Det finns några tydliga punkter att förhålla sig till och som är extra viktiga att följa. En sak som skiljer Sveriges agerande från andra länder är att vi låter folk ta eget ansvar. Istället för att stänga skolor och stänga in folk i sina bostäder så räknar vi med att folk kan minska smittspridning genom sunt förnuft. Det handlar om frihet under ansvar.

De punkter som följer är de rekommendationer som i dagsläget ges - dessa kan komma att ändras med kort varsel och därför är det viktigt att man håller sig uppdaterad. Nu - mer än någonsin tidigare - bör man se på nyheterna, läsa tidningar och lyssna på radion. Med det sagt - här följer rekommendationerna:

  • Tvätta händerna: Det bästa sättet att minska smittspridning är att hålla en god handhygien. Tvätta händerna ofta i två och vatten och använd handsprit som ett komplement. Tvättningen ska ske i minst tjugo sekunder och under rinnande, ljummet vatten.
  • Undvik kontakt med ansiktet: Du ska försöka undvika kontakt med det egna ansiktet - i synnerhet gäller detta ögon, näsa och mun. Hosta och nysningar ska ske i armvecket. Covid-19 är en droppsmitta och genom att hosta i armvecket snarare än rakt ut så sprids det inte till någon annan person.
  • Håll avståndet! Befinner vi oss på platser där andra personer vistas så är det viktigt att hålla avståndet till dessa. Ett avstånd som ska vara ungefär 1.5 meter - men gärna mer. Ska du besöka affären, biblioteket eller någon annan samlingsplats så ska du tänka på att inte vara för nära andra. Det gäller även i exempelvis köer. Man ska även tänka på detta om man åker i kollektivtrafiken. Den bör man dessutom undvika om möjlighet finns - kan du cykla eller promenera så är det en bättre lösning; i synnerhet gäller detta vid rusningstrafik.
  • Undvik större tillställningar: I Sverige har vi satt en gräns om att man som mest får samlas 49 personer i samma lokal. Det gäller vid fester, dop, begravningar och andra sociala sammanhang. I den mån det är möjligt så ska sådana tillställningar undvikas. Dessa får skjutas på framtiden.
  • Undvik resor. Undvik att resa både in- och utrikes. Försök att stanna i den stad du bor i och skjut eventuella resor på framtiden. Har du - som många andra - släkt på annan ort så försök att använda exempelvis Skype och andra videosamtalslösningar för kommunikation. Gör det bästa av situationen!

Det är viktigt att komma ihåg att vi är i den här situationen tillsammans. Det handlar om att skona sjukvårdspersonalen och om att skapa en hanterbar vårdsituation för de som smittas. I just den här situationen så är det stora hjältemodet det som sker i det lilla. De små insatserna - som att tvätta händerna frekvent - spelar en avgörande roll. Håll ihop - och håll avstånd!

Tips och råd

 

 

Hur smittar coronavirus?

Coronaviruset - Sars-Cov-2 - är ett virus som primärt sprids genom droppsmitta. Smittan överförs till slemhinnorna som sitter i ögon, näsa och mun. Hostar eller nyser en person som bär på smittan så kan detta innebära att folk i omgivningen. Vid droppsmitta så är avståndet viktigt. Man brukar räkna med att en meter - tänk dig en cirkel runt en person - ska räcka för att man ska undvika att bli smittad.

Om du tänker dig hur det ser ut en kall vinterdag då du andas - när rök ser ut att komma ur din mun - så är det ungefär den radien som det handlar om. Den röken - alltså luften från din mun - finns hela tiden, året om och därför är det viktigt att hålla avståndet till varandra för att undvika smittan. Rekommenderas är att hålla ett avstånd på 1.5 meter - minst - från varandra.

Coronaviruset räknas som en pandemi och det innebär att smittan finns över hela världen. Ännu finns inget vaccin och därför blir också de rekommendationer som ges extremt viktiga att följa. Många frågar hur viruset sprids, vilka symtom som finns och hur man kan bli smittad. Man ska vara medveten om att det inte finns fullständiga studier och att all forskning fortfarande sker. Hittills har man kunnat påvisa att viruset troligen inte sprids via exempelvis pengar, mynt och paket - troligen inte heller via mat och vatten. Detsamma gäller bad- och bassängvatten.

Agera för att bidra till en långsam spridning

Det handlar om ett virus som primärt sprids genom droppsmitta. En intressant detalj är emellertid att man kunnat se att vissa burit på smittan, men inte visat några symtom. Det försvårar till viss del, men ändå inte. Ser man till de allmänna rekommendationer som ges från Folkhälsomyndigheten så kan även den som är symtomfri förhindra vidare spridning.

Detta genom att tvätta händerna regelbundet - ljummet vatten i minst tjugo sekunder - och där man hostar och nyser i armvecket. Detta - i kombination med att hålla avstånd, undvika större folksamlingar och att jobba hemifrån (om möjligheten finns) leder till minskad spridning. Känner du dig sjuk eller hängig så ska du stanna hemma! Här har vi alla ett stort ansvar.

Eftersom det ännu inte finns något vaccin så handlar det om att skapa en långsam spridning. Den långsamma spridning som eftersträvas gör att vården klarar av att hantera de sjuka och att det även finns en möjlighet - längre fram i tiden - att ett vaccin tas fram. De höga höjderna - som sker om många smittas under samma korta period - ska undvikas då dessa kommer att sätta vårt sjukvårdssystem och personalen inom detta under en enorm press.

Övriga tips under coronakarantänen

 

Vilka symtom finns?

Hur ser symtomen ut för Covid-19? Svaret är att de ser annorlunda ut beroende på vem som drabbas. De absolut vanligaste symtomen är emellertid feber, hosta, andningsbesvär, snuva, illamående, huvudvärk samt led- och muskelvärk. Dessa symtom kan tyda på att man drabbats.

Det finns dock även personer som bär smittan utan att visa några symtom. Av den anledningen så blir det också väldigt mycket viktigare att vi alla hjälps åt för att hindra smittspridningen. En person som är till synes frisk behöver inta samma hållning gällande exempelvis handhygien, avstånd till andra och gällande att hosta/nysa i armvecket.

För de flesta - och detta är viktigt - så blir symptomen och besvären lindriga och kan botas genom egenvård. Blir du sjuk så ska du stanna hemma och så fort du känner dig bättre - och är symptomfri - så ska du undvika att träffa andra ytterligare i några dagar.

Inkubationstiden varierar från fall till fall

Vad gäller inkubationstiden så räknar man med att denna ligger mellan två- till fjorton dagar. Du kan således ha blivit smittad för två veckor sedan och visa upp symtom först nu. Fem dagar brukar emellertid räknas om det vanliga tidsspannet mellan smitta och sjukdom.

Att vissa drabbas hårdare innebär att sjukvården måste ha plats för dessa. Därför bör man också undvika att belasta sjukvården i onödan. Idag finns det särskilda nummer att ringa - 1177 - för vidare information. Känner du besvär med att andas och upplever att du är allvarligt sjuk så ska du i första hand ringa dit för vidare vägledning. Har du allmänna frågor - eller känner oro kring Corona, vilket många gör, så kan du ringa 11313.

Det absolut viktigaste är att man stannar hemma om man känner sig sjuk eller hängig. Covid-19 är inte något vanligt virus eller en vanlig sjukdom som du kan lite som den kommer. Du kanske klarar det - men hur är det med de personer du möter? Det är den tanken man måste inta. Det handlar om att skydda andra - och varandra.

Har du pollenallergi?

En detalj som försvårar är det faktum att vi befinner oss i lindan av pollensäsongen och att pollenallergi visar liknande symtom - tungt att andas, rinnande näsa, viss hosta. Rådet är att du medicinerar som vanligt och att du håller dig hemma. Om tillståndet förvärras så ringer du 1177 för att få vidare vägledning kring hur du ska agera.

När ska jag söka vård?

När ska jag söka vård för Covid-19? Det här är en svår fråga som många brottas med. Svaret är att du ska söka vård om du upplever att du har svårt att andas och att du bedömer att ditt tillstånd förvärras. Vård söker du genom att ringa till 1177 och invänta vidare instruktioner.

Det är viktigt att du inte på egen hand söker dig till sjukhus, akutmottagningar eller vårdcentraler. Om så sker så riskerar du att sprida smittan vidare till många andra. Sjukvården har upprättat speciella rutiner för att hantera denna pandemi och det är viktigt att vi följer de instruktioner som finns.

Man ska vara medveten om att de allra flesta som drabbas klarar av att bli friska genom egenvård i hemmet. För många så blir symtomen inte värre än vad en vanlig - tuffare - förkylning är och där man blir frisk efter ungefär två veckor. Man måste ta det här på allvar och inte belasta vår sjukvård i onödan.

Sök rådgivning via 1177.se i första hand och om du känner större oro - vilket är naturligt - så kan du ringa ett särskilt nummer 11313 som upprättats just för detta ändamål. Där kan du ventilera dina tankar, få goda råd och förslag kring hur du ska gå vidare.

Vi påminner ännu en gång om det viktigaste du kan göra: Tvätta händerna, håll avstånd till andra, stanna hemma om du känner dig sjuk och undvik större folksamlingar.

Skydda dig och andra från smittspridning - Film