Städblogg - allt om städning


RSS

Relining i Stockholm räddar skadade avloppsrör

7 Dec 2022

Avloppsrör i äldre bostadshus i Stockholm påverkas av tidens tand och skadas av hyresgästers omilda behandling. Låt inspektera rören, kanske behövs relining.

Avloppsrör syns inte alltid men de finns. De röner inte någon uppmärksamhet förrän de börjar läcka eller om det uppstår proppar i dem. Då ger avloppsrören sig till känna med dålig lukt från golvbrunnar. Ibland rinner vattnet i ett tvättställ eller en disko inte ner tillräckligt snabbt.

Du äger några äldre fastigheter med hyreslägenheter. Din fastighetsskötare och du har varit flitiga med att informera hyresgästerna om vad de får spola ut i diskhoar, tvättställ, golvbrunnar och toaletter. Efterlevnaden är inte helt tillfredsställande. Och efter klagomål befarar du att fastigheternas avloppsrör skadats.

Relining – ett proffs gör infodring

Du kontaktar ett företag som sysslar med högtrycksspolning och relining av avloppsrör. Efter inspektion av rören får du en dokumentation av rörens tillstånd. Det finns skador och proppbildning, men det är inte nödvändigt med stambyten. Du får istället en offert från företaget som är känt för att utföra effektiv relining i Stockholm. Med relining slipper du riva ut skadade rör och hyresgästerna kan bo kvar under arbetet.

Relining är en metod som använts för att reparera rör sedan början av 1990-talet. Arbetet börjar med att rören spolas med högtryck. Därefter rensas rören från rost och avlagringar. Relining sker genom att en förstärkt och hållbar slang av plast monteras på insidan av rören med hjälp av tryckluft. När slangen är på plats härdas den mot väggen på olika sätt.

Anlita en flyttfirma i Stockholm

21 Sep 2022

Det finns en hel del att tänka på när det är dags att flytta. Hur transporterar man bohaget från sin bostad snabbt och smidigt? Hitta en flyttfirma i Stockholm!

De vanliga är att låna eller hyra en släpkärra och på så vis själv flytta sina ägodelar från en plats till en annan. Det blir billigare men tar längre tid då det ofta krävs flera turer fram och tillbaka. Dessutom behöver man människor som kan hjälpa till att lyfta ut från den ena bostaden och in i den andra.

Det var något som Anna gick och funderade på, då det snart var dags för henne och Lennart att flytta till sitt nya hus. Hon var så exalterad men samtidigt fasade hon för allt jobb det skulle innebära. Vore det inte enklare att bara hyra en flyttfirma och åtminstone slippa allt lyftande?

Flyttfirma förenklar en hel del

Hon tog upp saken med Lennart när de satt i soffan och nyheterna var slut. Det visade sig att även han funderat. Det var ju inte som om de hade oceaner av tid. Han tog fram datorn och klickade sig fram till en flyttfirma i Stockholm, och log generat, då det var uppenbart att han funderat en del.

Anna häpnade då Lennart visade en uträkning han hade gjort, inte bara med flytthjälp i Stockholm utan även flyttstädning. Samma företag hade båda tjänsterna. Då han redan planerat var det bara för Anna att säga ja. Nu hade en stor tyngd försvunnit från hennes axlar och de kunde börja njuta av sitt nya hus tidigare än planerat.

Ditt avlopp ska inte få sätta stopp

8 Sep 2022

Ordet VVS låter bekant men något du aldrig behövt reflektera över förrän du står hjälplös vid en stinkande vask med stopp i avloppet. VVS-installatör = hjälte!

Ett stopp i avloppet kommer med största sannolikhet som en oväntad och otrevlig överraskning. Då är det är en fördel att hjälpen finns lätt tillgänglig för flertalet kategorier av kunder, såväl för den privata bostaden som för fastighetsägaren och bostadsrättsföreningen.

Ytterligare en fördel för det akuta behovet av hjälp är att uppdragets storlek inte har någon betydelse när du vänder dig till en seriös VVS-firma. Prioriteringen ska vara att hjälpa kunden. Den ansträngning som krävs av dig kan vara så liten som ett ifyllt formulär. I gengäld kommer information och ett offertförslag. Säg bara ja, så har du snart fått den hjälp du behöver med att lösa upp stopp i avloppet.

Stopp i avlopp ska inte ge dig huvudvärk

Ett plötsligt stopp i avloppet kräver sin lösning, bokstavligt talat. För att bespara dig själv onödig energi och många svordomar, samt en ettrig huvudvärk, finns tjänster som innefattar allt från felsökning till reparation. Rör och VVS behöver underhållas. Man brukar rekommendera att de rensas var tionde år, det är dessutom snällt mot plånboken i längden att följa dessa rekommendationer.

En bra lösning för att förebygga ditt stopp i avloppet är att utföra stamspolning som regelbundet underhåll av rören. Stamspolning kräver dock planering. Behovet går att bedöma utifrån tecken som uppvisas, såsom en bubblande diskho, långsam avrinning, översvämning, dålig lukt, etcetera.

Viktig asbestsanering i Stockholm

10 Jun 2022

Bor man i ett hus från tiden mellan 50- och 70-talet är kontroll av asbest en bra ide. Vid fynd kan man anlita ett företag i Stockholm för asbestsanering.

Anna och Per hade köpt ett femtiotalshus utanför Stockholm. Huset var närapå helt nyrenoverat men inflyttningsklart och hade motsvarat alla deras drömmar. Det var bara ett av sovrummen kvar att fixa till, vilket var bra då de ändå skulle göra om det till barnkammare. De hade tänkt starta en familj så snart som möjligt.

Ivriga hade de börjat planera med detsamma. Väggen intill en liten garderob skulle rivas för att skapa lite större yta. Först hade de tänkt anlita en byggfirma men beslutade sig för att ta hand om renoveringen själva. Som tur var hade en kompis koll på att hus byggda på femtiotalet kunde ha asbest i väggarna.

Asbestsanering blev nödvändig i Stockholm

Vännen Erik, som hade kommit hem från ett år utomlands, blev förskräckt när han hörde om deras planer. Särskilt när han insett när huset var byggt. Under 50-, 60- och 70-talet byggdes nämligen många hus med asbest. Därför närmast beordrade han dem att kontakta ett företag i Stockholm som kunde utföra asbestkontroll och även asbestsanering.

Anna och Per litade på sin vän och kontaktade saneringsföretag. Mätningar gjordes och det visade sig att vännens misstankar hade varit rätt. Det var asbest i väggarna. Nu stod de inför en renovering som var större än de tänkt. Men kostnaden tog de gärna om det garanterade de kommande barnens trygghet. Läs mer på denna hemsida om varför asbest sanering är viktigt: www.asbestsaneringstockholm.nu 

Osäkra anställningar i städbranschen

1 Mar 2022

Städbranschen har vuxit sig enormt stor under senare år och till stor del kan denna tillväxt förklaras av Rut-avdraget. Att man som privatperson kan använda denna skatterabatt för hushållsnära tjänster - exempelvis hemstädning - och dra av halva kostnaden för arbetet har skapat en större marknad. Fler företag inom städbranschen har startats upp och detta har skett på både gott och ont.

Att fler arbetstillfällen skapats är en stor fördel. Fler företag innebär fler arbeten och detta var också ett av målen med Rut-avdraget. Men, det som även har visat sig är en baksida av myntet och detta i form av osäkra arbetsvillkor som, i många fall, dessutom strider mot vår arbetsrätt. Folk blir utnyttjade och i synnerhet kan man se att det gäller utländska medborgare. Det är också någonting som är svårt att kontrollera. Vem städar hos dig - vem städar på ditt kontor? Svårigheten senast illustrerat av flyttstädningen hos vår statsminister där en kvinna med utvisningsbeslut greps på plats. Om inte ens en kontroll görs där, var kan man då kräva att den utförs?

Oroväckande rapporter kommer hela tiden om löner som är långt ifrån de siffror som finns inom kollektivavtalen och just det senare är värt att titta närmare på. För, även om man vill göra rätt så kan det bli problem. Man kan efterfråga kollektivavtal hos den städfirma man anlitar och denna kan också svara jakande på den frågan - men i själva verket sakna ett sådant. Indirekt så bidrar man således till fortsatt uppmuntran av de osäkra anställningar som finns inom städbranschen - trots att man agerat i god tro och trott sig ha gjort rätt.

Mycket fusk inom städbranschen

Ett annat problem som många pekar på gäller bidragen till städbranschen. Det kan innebära att ett städbolag anställer en person som städare med subventionerad anställning. Konkret så innebär detta att staten tar en del av lönekostnaden och där grundtanken är att personen i fråga ska ges en möjlighet att - efter exempelvis sjukdom - åter ta sig in på arbetsmarknaden och få en normal lön. En god tanke, men det har också visat sig vara ett långt ifrån vattentätt system. Det som visat sig är att företag inom städbranschen missbrukar förtroendet och använder det i syfte att maximera sina egna vinster.

Enkelt förklarat: man anställer en person med subventionerad anställning och så fort denna anställningstid löpt ut så säger man upp personen - bara för att anställa en ny person med samma stöd. Det är naturligtvis fruktansvärt och förkastligt att detta kan ske och här krävs en rejäl uppstramning av både regler och kontroller.

Bättre verktyg för kontroller krävs

I många fall så kan man se att upphandlingar ligger bakom en del av problematiken. Som kommun eller exempelvis en statlig myndighet så tar man in anbud på olika tjänster där städning är en sådan. Man ska också välja det billigaste anbudet - vilket inte sällan också blir ett företag som erbjuder sämre villkor för sina anställda. Här kan onda cirklar skapas.

Det är en svår fråga att lösa. Klart står att städbranschen har stora problem och att det är svårt att kontrollera och följa upp alla företag. Men, man kan också - åtminstone som privatperson - använda logiken och ställa sig vissa frågor. Hur kan ett företag erbjuda så pass mycket lägre priser än ett annat? Hur ser personalomsättningen ut? Det senare är en viktig fråga: väljer folk att stanna länge på ett och samma företag så erbjuds man förmodligen villkor och löner som ligger i linje med vad man förtjänar. Städning är, som den pågående pandemin visat, ett samhällsbärande yrke. Det är dags att börja behandla det som ett sådant också.

Sexuella övergrepp - ett problem i städbranschen?

15 Dec 2021

Vilka branscher kunde egentligen slå sig för bröstet i samband med Metoo? Vilka kunde peka på en positiv kultur där alla anställda har samma rättigheter och där män i högre positioner inte använde sin makt för att utnyttja kvinnor? Sanningen är den att de flesta branscher har tvingats utvärdera sina egna kulturer och se sanningen i vitögat: vi har problem.

Vissa branscher har emellertid större problem än andra. Restaurangbranschen är den som många pekat på som allra mest problematisk och där exempelvis unga tjejer hamnar i situationer där trakasserier och sexuella övergrepp tillhör vanligheterna. En tystnadskultur som i kombination med sena nätter, alkohol och upphöjda män skapat en nästan ohållbar situation.

Att de flesta tjejer är yngre när de börjar i branschen är även det en bidragande faktor till problematiken: man ska, så att säga, tåla lite och ha lite skinn på näsan. Här finns otaliga exempel och skräckexempel återberättade inom ramarna av Metoo.

Stora problem inom städbranschen

Städbranschen är ett annat exempel på där kvinnor vittnar om en toxisk kultur. Detta oavsett var man städar. Det kan handla om städning hemma hos privatpersoner som kommer med sexuella anspelningar och inviter, det kan handla om städning på företag där samma beteende äger rum och det kan handla om städning i offentliga miljöer, på Finlandsfärjor eller städning på hotell - i synnerhet där. Problemen finns överallt och rapporter och vittnesuppgifter kan handla om allt från sexuella trakasserier vidare till övergrepp och en ren våldtäkt.

En kvinna som arbetar med städning är utsatt, hon arbetar ensam och inte sällan så kan hon heller inte språket särskilt bra. Vilket sammantaget gör henne till ett perfekt offer och en perfekt måltavla för män som inte kan skilja på vad som är rätt och vad som är fel.

Lösningen är inte helt enkel, men mycket av ansvaret kommer att vila hos arbetsgivaren. Det är arbetsgivaren som måste se till att de anställda kan arbeta säkert. Det är arbetsgivaren som måste ta emot utvärderingar och följa upp eventuella vittnesmål om sexuella trakasserier och det är arbetsgivaren som måste - vid sådana tillfällen - agera och driva ärendet vidare. Som inom alla branscher: tystnadskulturen måste brytas. Det är först då som saker och ting kan förändras. Det går inte att lägga locket på och hoppas att saker och ting ändras. Det skapar tryckkammare och dessa kommer förr eller senare att explodera. Något som Metoo, om något, visade.

Tips för rengöring och skötsel av golv

20 Nov 2021

För att ditt golv skall hålla länge så behöver du ta hand om det på rätt sätt. Beroende på vad det är för golv så finns det olika sätt att rengöra och sköta om golvet. Vissa golv är känsligare än andra och det känsligaste är golv i naturmaterial såsom sten och trä. Vi har inte tagit med textilgolv i den här guiden då de kräver en mycket speciell typ av skötsel.

Rengöring av golv

Det man skall tänka på med alla golv är att agera preventivt. Hindra smutsen från att nå dina golv genom att ha en kraftig dörrmatta där man kan torka av skorna innan man går in. Sopa upp och torka bort smuts och kladd direkt när det hamnat på golvet. Använd i första hand torra rengöringsmetoder som sop eller dammsugare. Laminat

Det här är ett väldigt tåligt golv som klarar det flesta starka medel när det kommer till rengöring. Dock är det onödigt att använda starka rengöringsmedel när det enda som krävs är dammsugning samt våttorkning med lite vanlig såpa. Plast

Plastgolv är lite ömtåligare än laminat. Starkare rengöringsmedel skall sköljas bort med vatten om de används och sådant som aceton, lacknafta och rengöringsmedel med slipande partiklar skall undvikas helt. man kan använda polish på plastgolv för att få en fin glans. Linoleum

Den här typen av golv är lite känsligare än laminat men inte lika känsligt som plast. Slipmedel går bra men man skall undvika hett vatten. Om det är linoleumgolv som har en MDF kärna skall man vara försiktig med vatten överhuvudtaget. Sten

All sten har små porer och sprickor dit smuts och vätska kan tränga ner och skapa fläckar därför måste natursten impregneras innan det används. Man skall vara noggrann med att impregnerar ytan kontinuerligt. Använd inte syra som citron då det kan lösa upp stenen och göra den skrovlig. Undvik också rengöringsmedel och metoder som slipar ytan då de kan repa stenen. Trä

Trägolv är mycket känsliga för väta och man skall i största möjliga mån undvika vatten på trägolv. Ett trägolvs behandling styr i stor utsträckning hur du kan ta hand om det. På ett hårdvaxoljat golv kan man till exempel slipa lite lätt på fläckar som sitter hårt och sedan damma av och behandla med ny hårdvaxolja. På lackade golv skall man undvika hett vatten och alla typer av slipverktyg och medel. Oljade golv kan behandlas på liknande sätt som hårdvaxoljade trägolv.

För att läsa mer om rengöringsmetoder rekommenderar vi Golvbranschens skötselråd.

Laga små skador i trägolv

Det går att laga små skador i trägolv. För mindre repor och jack kan man punktbehandla både oljat och lackat golv. För större skador kan man först använda hårdvax eller träspackel för att sedan slutföra behandlingen med olja eller lack.

Slipning av massiva trägolv

Att få till ett nyslipat trägolv på egen hand utan då måste man anlita en golvslipningsfirma. Det är lätt att få tag på bra dammfri golvslipning i Stockholm. Om ens golv har större repor är det viktigt att man slipar och lägger på en ny ytbehandling på golvet omgående, annars riskerar man att sprickorna bli djupare och svårare eller till och med omöjliga att slipa bort. I värsta fall kan man behöva byta delar av parketten eller det massiva trägolvet.

Lämplig ytbehandling för trägolv

När man slipat golvet behöver man välja en ytbehandling. De vanligaste behandlingarna är:

  • Olja
  • Lack
  • Hårdvaxolja

Lack är helt klart det tåligaste alternativet då det bildar som ett skyddande lager uppepå träet. Olja fungerar istället så att det tränger ner i träet och impregnerar det. Hårdvaxolja är lite som en blandning av olja och lack då det tränger ner i träet men också lägger sig som en tunn hinna ovanpå träet. De olika behandlingarna ger olika utseende. Innan man väljer är det bra att besöka en byggvaruhandel eller golvslipningsfirma för att se och känna skillnaden.

Så här gör du rent din skärbräda

17 Nov 2021

Så här gör du rent din skärbräda. Skärbrädan fyller en väldigt viktig funktion i köket. Dels så skyddar den bänkskivorna från fula hack och märken, dels så räddar den även knivarna som används och dels så handlar det även - numera - om en estetisk fördel. En snygg skärbräda i trä ger hela köket ett lyft och är, till skillnad mot en i plast, något som man gärna kan lämna framme. Frågan är hur man rengör en sådan?

Många väljer bort en skärbräda i trä av rent hygieniska skäl. Man väljer plast då en sådan inte alls blir lika smutsig och full av bakterier som en modell i trä gärna blir. Detta stämmer emellertid inte riktigt överens med verkligheten. Rätt skött så kan en skärbräda i trä vara betydligt mer hygienisk än vad motsvarande alternativ i plast är. Förklaringen till detta ligger i att A) bakterier trivs betydligt sämre i trä än i plast och B) skårorna som bildas när du skär för djupt med kniven självläker i trä - i plast så är de alltid kvar. Det är också i dessa skåror som bakterier frodas som allra bäst.

Två enkla sätt att rengöra en skärbräda i trä

Det vi säger är inte att plastskärbrädor helt ska ersättas av modeller i trä. Vi säger bara att man med fördel kan kombinera dessa. Då det kommer till vissa livsmedel - rå kyckling och fisk - så finns det heller inga alternativ: i samband med att du hantera sådana så ska du alltid använda plastskärbrädor som kan köras i diskmaskinen efteråt. Det ska du aldrig göra med en skärbräda i trä. Den ska istället rengöras på annat vis. Lämpligen då enligt dessa två metoder:

Alternativ ett - citron och salt:

Börja med att torka av din skärbräda med en trasa och se till att alla rester försvinner. Skär sedan en citron på mitten och ta ena änden och gnugga den mot ytan. Häll därefter på grovt salt och låt det dra i ungefär en halvtimme. Därefter tar du den andra halvan av citronen och gnuggar bort allt salt innan du sköljer av med vatten. Enkelt, inte sant?

Alternativ två - Ättika och bakpulver.

Gör exakt som ovan, men avsluta allting med att blanda lite ättika och bakpulver som du lägger på brädan. Ta en citonhalva, gnugga in och skölj av. Detta ger en lite djupare rengöring och kan med fördel göras någon gång i månaden.

Att underhålla sin skärbräda i trä handlar om mer än bara daglig rengöring. För att träet ska hålla sig snyggt och åldras på ett vackert sätt så krävs det lite ansträngning från din sida. Först och främst så ska du - precis som gällande alla andra saker gjorda av trä, exempelvis ditt golv - undvika vatten. Blötlägg aldrig en skärbräda i trä på samma sätt som du gör med plast. Det torkar ut träet och gör att det spricker och får fula fläckar.

Återfuktning ska ske genom olja. Här fungerar det bra med egentligen vilken olja som helst. Vanlig matlagningsolja exempelvis. Smörj in, låt stå över natten, torka av - du har en skärbräda som ser helt ny ut. Lycka till!

Så här rengör du marmor

16 Nov 2021

Så här rengör du marmor. Marmor är ett material som verkligen signalerar lyx och lite guldkant i tillvaron. Har man exempelvis marmorskivor i köket så visar man att man har lite koll på läget, att man prioriterat hemmet och att man väljer de tidlösa, klassiska lösningarna. Marmor är ett hårt naturmaterial. Men, detta ska inte förväxlas med att det klarar av vad som helst. Hårdheten till trots så är nämligen marmor känsligt och det är något man måste tänka på. Inte minst i samband med rengöring.

Om det är något som ska undvikas i närheten av marmor så är det syra. Syra skapar en reaktion på marmor - och dessutom en ganska kraftfull sådan. Rent krasst kan man jämföra den erosion som sker i samband med mötet mellan marmor och syra som att stenen äts upp.

Minsta spill eller oaktsamhet med syra i köket kan få ödesdigra konsekvenser. Du kanske skär en citron och lämnar skalet på bänkskivan, du kanske spiller lite tomat eller också så skvätter du vinäger i samband med att du lagar mat. Allt detta kan leda till väldigt fula fläckar som beror på den frätning syran i dessa livsmedel sätter igång.

Samtidigt - och som en fördel med marmor - är att det handlar om ett naturmaterial. Varje bänkskiva och varje kakelplatta som tillverkas i marmor är unikt och skapade av naturen. Det gör att man på ett annat sätt kan acceptera även fläckar: det är ett imperfekt material och varje fläck är också en följd av att livet haft sin stilla gång.

Rengör marmor på ett enkelt sätt

Därmed naturligtvis inte sagt att man inte ska undvika att spilla saker på en marmorskiva och därmed heller inte sagt att man inte ska hålla efter och rengöra ytan. Tvärtom! Har du valt marmor så har du också valt en exklusiv lösning och betalat en ansenlig summa för detta. Den investeringen ska du också se till att den blir lönsam.

Det bästa tipset i detta och den bästa vägen att skapa en marmorskiva som håller över tid - och som ser fräsch ut - är att skapa sunda rutiner. Att rengöra skivan dagligen och efter varje användning är nyckeln till hållbarhet och till att lyckas få marmorn att åldras på ett vackert sätt. Det viktiga i detta är att använda rätt produkter.

Vis av det vi ovan gått igenom så vet du nu att syra och marmor inte alls passar bra ihop. Detta innebär att det rengöringsmedel du använder inte under några som helst omständigheter ska vara surt. Undvik de citronbaserade alternativen som finns i hyllan i din lokala butik. Likaså ska du även undvika produkter som utlovar en slipande effekt. Dessa kommer att göra ytan både matt, livlös och även fläckig.

Fokusera istället på en gammal klassiker i form av såpa. Såpa är perfekt att använda för att rengöra marmor och du får dels bort all smuts - och dels också lite extra skydd. Du kan använda en vanlig trasa för att torka av ytan med. Ett bonustips, speciellt för dig med barn, är att måttbeställa glas och placera en skiva vid spisen. Denna kommer effektivt att fånga upp det mesta av det spill som obönhörligen sker just där.

Tips för att ta bort klistermärken

15 Nov 2021

Tips för att ta bort klistermärken. Barn älskar klistermärken och i kombination med att barn tenderar att handla innan de tänker så kan också sådana hamna lite varstans. Det svåra med klistermärken är att kan fastna ganska rejält och om det vill sig riktigt illa så har man en permanent detalj på exempelvis en stol, på tapeten eller på någon annan möbel. Vilket, naturligtvis, inte är så trevligt.

Många föräldrar har stångat sig blodiga i försök att få bort klistermärken från möbler eller väggar utan att skada dem. Hur tar man bort klistermärken utan att de A) lämnar en massa spår i form av papper eller rester av klister efter sig och B) utan att ytan de sitter på tar skada? Vi ska gå igenom några tips kring just detta och visa hur du ska agera i olika situationer och där klistermärken sitter på några olika, vanliga underlag.

Så här tar du bort klistermärken på bästa sätt

Det första vi ska peka på handlar om att strypa impulser. Det är lätt att handla irrationellt i samband med att man ska ta bort ett klistermärke. Något som innebär att man plockar fram en kniv eller något annat vasst och börjar skrapa. Det enda som sker då är att jobbet blir ännu svårare: klister lämnas kvar och säkerligen också en massa papper. Inte sällan så ser man även repor på underlaget. Undvik!

Det finns andra metoder som fungerar betydligt bättre. Olja är ett av de mest effektiva sätten för att ta bort klistermärken. Naturligtvis då också beroende på vilket underlag det handlar om. Är det lackat trä, plast, metall, kakel/klinkers eller fönster så är olja överlägset. Det går dessutom bra med vanlig matlagningsolja och allt du behöver göra är att lägga på ett lager, låta det dra in och sedan pilla- eller dra bort märket.

Om det handlar om en olackad träyta så är ett annat alternativ än olja gångbart. Här krävs det ofta värme för att luckra upp klistret och då passar en hårfön eller en hårtork perfekt. Koppla in fönen och se till att den börjar generera värme. För den sedan med långa, svepande rörelser över klistermärket. Gör detta i några minuter och se till att du har hög värme - men naturligtvis utan att bränna vare sig dig själv eller ytan: därav rörelsen.

Man kan med fördel jobba i en duo för detta. En värmer - den andra pillrar loss märket. Efter att ni fått bort lejonparten av märket och bara har lite klister kvar så kan ni fortsätta värma lite till innan ni tar fram en fuktig trasa och torkar bort det sista. Avsluta med att använda hushållspapper för att torka torrt. Utöver olackerat trä så kan hårfönen även användas på underlag som cement, kartong, papp, glas och målade ytor - men då utan att luckra upp färgen: var försiktig - samt på plast.

Fördelen med att använda en fön är att klistermärken, i många fall, kan hållas intakta och kan återanvändas. Nästa gång kanske ditt barn i så fall lyckas placera det där det hör hemma? Lämpligen då i en liten bok. Lycka till!

Organisera dina T-shirts - så gör du

14 Nov 2021

Organisera dina t-shirts - så gör du. Att det underlättar vardagen att ha en organiserad garderob råder det inga tvivel om. Det svåra är inte att börja organisera - det är att behålla strukturen och att se till att alltid följa devisen om att var sak har sin plats. Det är nyckeln till att lyckas.

Genom att strukturera upp kläderna i garderoben och genom att organisera alla plagg så får man många fördelar. Dels så hittar man se plagg man söker efter och genom detta sparas både tid och humör. Dels så handlar det även om att man köper sig med utrymme: att ha en oorganiserad garderob tar upp enormt mycket yta och bor man lite trängre så kommer detta att synas på exempelvis golv, stolar och annat där man, helt enkelt, lägger de plagg som inte används.

T-shirts är ett återkommande problem då det handlar om organisering. Oavsett hur man gör så brukar just detta plagg tendera att både ta plats och vara svårt att hitta då man väl söker efter det. Hur ska man göra? Vi ska gå igenom två sätt att organisera t-shirts på och därigenom, förhoppningsvis, hjälpa dig till en bättre struktur och en lite enklare vardag.

Vik eller rulla T-shirts - två enkla sätt att få bättre ordning

Vi tittar närmare på våra två alternativ vad gäller organisering av t-shirts. Det första alternativet handlar om en klassiker som innebär att du ska vika dina t-shirts. Den stora skillnaden här är att du ska vika dem på ett speciellt sätt som sedan gör det enklare för dig att välja t-shirt - och som även kommer att spara en massa plats i byrålådan. Så här gör du:

  1. Börja med att placera ut t-shirten med framsidan mot underlaget. Tänk sedan ett streck rakt från kragen ner till botten av tröjan.
  2. Vik sedan in tröjärmarna så att de möts i mitten. Därefter så viker du prydligt ut kanterna av ärmen mot respektive sida.
  3. Vik tröjans nedre kant mot den övre. Nu ska du återigen använda fantasin och dela in plagget i tre vågräta linjer. Vik - uppifrån och ned - till varje imaginärt streck.
  4. Du kommer nu att ha en liten, rektangulär t-shirt som du kan stapla in i byrålådan och sedan är det bara att fylla på med resten av dina tröjor. Gärna då efter färg så att det blir ännu enklare att hitta.

Rulla dina T-shirts och spara plats

Det andra alternativet är både enkelt och effektivt. Det innebär att du rullar ihop dina t-shirts och lägger in dem - med toppen upp - i lådan. Detta ger dig dels en bra översikt över vilka plagg du har, dels så sparar det en massa utrymme och dels så kommer du att slippa stryka tröjorna också.

Att rulla plagg har länge varit ett gångbart alternativ i samband med att man ska resa och packa sin resväska. Varför inte testa detta även i hemmet? Lycka till!

Tvätta skor i tvättmaskin - så gör du

13 Nov 2021

Tvätta skor i tvättmaskin - så gör du. Att skor blir smutsiga är naturligt då det trots allt är de som först möter smutsen som finns på gatan. Dessutom så blir odören ofta ett problem då det kommer till skor. Man kan säga mycket om fötter, men särskilt gott luktar de sällan. Frågan är om man kan tvätta skor i exempelvis tvättmaskinen och därigenom få dem både rena och fria från lukt?

Svaret är ja. Det går utmärkt att tvätta skor i tvättmaskinen. Naturligtvis lite här beroende på vilka skor man har också, men handlar det om vanliga tygskor eller sneakers så finns det sällan några problem. Det man ska tänka på är att alltid läsa skötsel- och tvättanvisningar innan man sätter igång. Dock: även om det står exempelvis handtvätt så kan man ofta tvätta sina skor i maskin. Hemligheten då är att köra på 30 grader snarare än 40.

I samband med att man tvättar sina skor i tvättmaskinen så är det viktigt att man skyddar maskinens trumma. Att låta ett par skor för någon tusenlapp förstöra en tvättmaskin för åtskilliga tusenlappar är, helt enkelt, ingen smart affär att göra. Det är emellertid inte speciellt svårt att skydda trumman: använd en tvättpåse och se gärna till att tvätta exempelvis handdukar samtidigt som du tvättar dina skor.

Torka skorna på rätt sätt

Torkning ska aldrig ske i torktumlaren. Hettan kommer att få limmet att släppa och gummit att tappa form. Lufttorkning är bäst och om du vill påskynda processen så kan du stoppa vanliga tidningspapper i skorna. Ställ skorna i solen eller på en torr, varm plats och låt dem torka rejält innan du sätter tillbaka skosnören igen. Skosnören kan nämligen med fördel tvättas separat och då gärna för hand med hjälp av tvättmedel och en tandborste som du bara gnuggar bort alla fläckar med. Just skosnören och rena sådana gör under för hur din sko ser ut.

En viktig del - oavsett vilka skor du har - gällande tvättning och rengöring handlar om goda vanor och rutiner. Vänta aldrig för länge, se till att borsta av skorna med jämna mellanrum och se till att få bort fläckar innan de hinner sätta sig på djupet.

Så får du bort dålig lukt

Skor luktar ofta illa och speciellt träningsskor har en förmåga att verkligen stinka. Även om man använder doftbollar så kan lukten sitta kvar i både tyg och sula. Hur kan man parera detta? Enkelt! Det första du ska göra är att plocka ur sulan och tvätta den för hand. Du kan med fördel använda diskborste och vanligt diskmedel. Då du är klar så ska du låta sulan handtorka. Om inte så riskerar den att krympa.

Gällande vanliga skon så är bikarbonat en nyckel för att få bort odör. Lägg i några matskedar i respektive sko och placera dem sedan i en påse varpå du lägger in allting i frysen. Låt stå så länge som möjligt - men minst ett dygn - och du kommer att känna att dina skor luktar som nya igen.

Tvätta dunjacka och kläder på rätt sätt

12 Nov 2021

Att tvätta dunjacka och kläder på rätt sätt har många fördelar. Utöver det faktum att plaggen i fråga blir rena - på riktigt och på djupet - så kommer även rätt tvätt att förlänga livslängden. Något som är en klar ekonomisk fördel, med tanke på att exempelvis en dunjacka är långt ifrån gratis. Hur ser det ut i en vanlig familj gällande tvätten egentligen? Det normala är att man har en, möjligen två, stycken tvättkorgar dit man lägger sina kläder så fort de använts. Detta oavsett om de är smutsiga och oavsett om de är svarta, vita eller i någon färg.

Redan där har man gjort många fel. Våra vanor måste ändras i denna fråga. Dels så behöver man definitivt inte tvätta kläder som inte är smutsiga. Att de har använts är inte synonymt med smuts och i många fall så räcker det med att hänga ut plaggen i fråga på vädring för att de ska kännas fräscha igen. Det sparar dels på klädernas livslängd då det inte nöts ut lika fort som om de tvättas efter varje användning.

Dels så finns också miljömässiga fördelar. Att tvätta innebär att vi sliter på vår miljö genom en ökad elanvändning. Dessutom kostar det pengar - både att köra maskinen och att köpa exempelvis tvättmedel. Regel nummer ett är alltså att tvätta lite mer sällan.

Gör det enklare för dig att tvätta

Den andra regeln handlar om att förenkla. Istället för en- eller två tvättkorgar så rekommenderas fyra stycken. En tvättkorg för vanlig kulörtvätt i 40 grader. En för vittvätt - riktig vittvätt. En för 60 grader och avslutninsgvis en tvättkorg för känsliga plagg. Man kan även överväga att använda en extra korg för exempelvis rosa och röda plagg - detta då dessa har en förmåga att färga av sig ganska rejält.

Att ha fler tvättkorgar - givet yta, förstås - gör det enklare att tvätta och att skapa bättre rutiner för vad som ska tvättas under en vanlig vecka.

Val av tvättmedel ska även det nämnas. Här bör man ha tre stycken olika varianter: ett för vittvätt, ett för kulör och ett tvättmedel anpassat för de mer delikata plaggen. Komplettera här gärna med ett tvättmedel som tar bort odör.

Tvätta träningskläder i lägre värme

Detta kan framförallt användas då det handlar om ett tvätta träningskläder. Plagg som ska tvättas i 60 grader. Eller? Nej, här tänker många helt fel. Träningskläder är plagg som tillverkas av syntetiska material och för att de ska hålla så länge som möjligt så kan man med fördel tvätta dem i 30 grader. Då det sällan handlar om fläckar utan lukt och odör så kommer ett speciellt tvättmedel väl till pass att använda. Du får bort lukten - och förlänger samtidigt livslängden.

Finare plagg - använd en tvättpåse

Vad gäller finare plagg av ull och siden så är det viktigt att först läsa om det rekommenderas handtvätt. Om det är möjligt att tvätta i maskin så ska du köra maskinens ullprogram och du kan med fördel använda ett tvättmedel utan enzymer - det förlänger livslängden och gör att kvaliteten bibehålls. Se även till att använda en tvättpåse!

Så tvättar du din dunjacka

En dunjacka är en investering för livet och en livräddare att använda under vår kalla vinter. Tvättningen av en dunjacka får många att backa undan då en sådan brukar innebära att jackan tappar sin form totalt. Hemligheten till att lyckas ligger i att tvätta jackan så lite som möjligt. Tvättar man den för ofta så tappar dunen sin spänst och jackan blir i och med detta pösig och formlös. Återigen så är ett regelbundet vädrande en bra idé.

Vid en tvätt så kan man - precis som vid tvätt av känsliga plagg - använda tvättmedel utan enzymer då sådana torkar ut dunen och tar bort fettet som finns naturligt i dessa. Tvätta i den temperatur som rekommenderas och kör gärna ett extra sköljprogram så att alla tvättrester försvinner. Då du ska torka jackan så vänder du den ut och in och lägger den i tumlaren tillsammans med tre- fyra tennisbollar. Kör ett program och pausa detta med jämna mellanrum för att skaka jackan så att dunen sprids ut. Använd alltid en låg temperatur. Lycka till!

Grön eller Gul såpa, vad är skillnaden?

11 Nov 2021

Grön eller gul såpa, vad är skillnaden? Städ-Sverige är uppdelat i två olika läger: de som föredrar gul såpa och de som föredrar den gröna såpan. Det påminner om den gamla hjärtliga konflikten mellan ägare av Saab och ägare av Volvobilar. Men, till skillnad från hur den konflikten såg ut så finns det egentligen ingenting att bråka om vad gäller såpa. Faktum är att den gula- och den gröna såpan är likadana.

Både gul och grön såpa tillverkas av tallfettsyra och med exakt samma mängder. Tallfettsyra är å sin sida gul till färgen så i den mån man vill tala om ett original så är den gula såpan att anse som ett sådant. Den gröna å sin sida får sin färg av ett färgmedel som tillsätts i en liten mängd.

Rent historiskt dock så kan man se en skillnad. Det fanns nämligen tidigare en annan typ av grönsåpa som hade extremt vårdande egenskaper. Denna tillverkades genom att man kokade hampaolja. Detta blev emellertid förbjudet att använda i Sverige och då började man istället att färga den gula såpan. Då hampaodling numera är tillåten som industriell odling så finns egentligen ingenting som säger att den gröna såpan - i dess originalform - inte ska hitta vägen tillbaka till våra städskåp igen. Men hittills har ingen tillverkare tagit till fasta på den möjligheten.

Den gula såpan i norr - den gröna i söder

Intressant i sammanhanget är att det finns en geografisk detalj att ta i beaktning i frågan om den gula eller den gröna såpan. Man kan tycka att den gröna såpan - som den tillverkas nu - borde få stå tillbaka för den gula. Av den enkla anledningen att de, som sagt, är exakt likadan.

Men, det skulle inte fungera enligt tillverkarna. Detta då de ser en klar skillnad mellan hur konsumenterna i vårt avlånga land agerar. Klart står nämligen att folk i norr föredrar den gula såpan i en högre utsträckning. Detta medan invånarna i söder väljer den gröna såpan - och, enligt många undersökningar, skulle ha svårt att tänka sig ett byte. I södra Sverige säljs nästan nästan bara grönsåpa. Frågan är vad detta beror på? Vet man inte bättre eller handlar det om traditioner?

Det finns även en uppstickare på marknaden. Detta i form av Västerbottenssåpa. Den tillverkas av majs/rapsolja som kokas och renas och förtvålas. Denna variant är ett ypperligt alternativ att använda istället för exempelvis linolja då de har samma vårdande egenskaper. Nu väntar vi bara på att någon återigen ska slå slag i sak och börja tillverka den gröna såpan av hampa igen. Genom detta kommer säkerligen en hel del att jubla i de södra delarna av vårt land.

Så här rengör du bilbältet

10 Nov 2021

Så här rengör du bilbältet. En bil mår bra av regelbunden rengöring och detta av flera skäl. Dels så blir det trivsammare att köra. Man mår bättre och blir gladare i en ren bil. Dels så handlar det även om att förhindra sjukdom. Baciller och bakterier sprids på ett tydligt sätt inne i en kupé och genom aircondition så kan en hel familj snabbt bli sjuk om bilen inte hålls efter rent hygieniskt. Dessutom finns ekonomiska skäl också: en fräsch bil som underhållits genom regelbunden städning har ett högre marknadsvärde.

Varje enskild del i bilen bör rengöras - och med lite olika tekniker. Ser man exempelvis till säkerhetsbälte så ska ett sådant behandlas lite annorlunda än vad gäller övriga delar inne i kupén. Detta av rena säkerhetsskäl. Ett säkerhetsbälte fyller en livsviktig funktion och det är också tillverkat av ett material som inte får ta skada. Av den anledningen kan man heller inte använda vad som helst i samband med rengöring. Dessutom bör man kolla vad som rekommenderas av den tillverkare som bilen är gjord av.

Rent generellt så är emellertid såpavatten att rekommendera i samband med rengöring av bilbältet. Ta en liten skål med ljummet vatten med lite såpa i, använd en trasa och gnugga över bältet - detta med speciellt fokus på de delar som har exempelvis synliga fläckar. Torka av med en handduk efteråt. Ett bonustips - för att behålla elasticiteten i bältet - är att smörja med lite vinylspray efteråt.

Ta dig tid att rengöra bilen invändigt

Nyckeln till att lyckas med att rengöra en bil invändigt är att se till att man har tiden på sin sida. Som vid all städning och all typ av rengöring så är tiden avgörande kring både hur det färdiga resultatet blir - och kring huruvida ditt eget humör hålls på en bra nivå.

Ett tips i detta är att ta en tripp till en bilhall. Se det som en liten utflykt och se det, framförallt, som ett sätt att få använda riktigt bra hjälpmedel. Dammsugaren du kan låna där håller en avsevärt mycket högre kvalitet än den du har stående i skrubben hemma - och den är också enklare att hantera. Börja med att ta ut alla mattor ur bilen och rengör dessa. Gå sedan vidare till ratt och säten innan du ger dig på instrumentbrädan och växelspaken.

Har du barn så är du säkerligen medveten om att det kan finnas en del spill och kladd - både i deras barnstolar och under dessa. Var metodisk här: plocka ur och rengör alla dessa saker var för sig och använd gärna exempelvis Vanish för att få tyget rent. Skinnsäten - om du har sådana - kan du torka av som vanligt och sedan använda läderbalsam för att få den där härliga lystern igen.

Det viktiga är att du med jämna mellanrum de facto rengör din bil även invändigt. Att den blir smutsig är en underdrift och ju oftare du tar dig tid att rengöra den - desto mer pengar kommer du att få i samband med en vidareförsäljning. Detta alltså utöver alla andra fördelar som finns.

← Äldre inlägg