Städtips för att undvika smittspridning


Vi tänkte samla några städtips för att undvika smittspridning. I den ovissa tid vi befinner oss så är det lätt att känna maktlöshet. Alla vill göra så mycket som möjligt - men det är i det lilla vi verkligen kan göra skillnad.

Det är också det som till stor del ligger som grund till den irritation många känner. Att det enda vi kan göra är att tvätta händerna, hålla avstånd, undvika fysisk kontakt och att hosta i armvecket känns futtigt. Men, det är de åtgärderna som får störst effekt och det är de som förhindrar smittspridningen från att gå bortom kontroll.

Hur ska man då städa för att minska smittspridning? Alla är medvetna om att händerna ska tvättas både noggrant och regelbundet - men hur är det egentligen med städningen av hemmet? I hemmet så kan man med gott samvete städa som vanligt och enbart städa lite oftare än vad man normalt gör. Det håller en logik. Du kommer inte att träffa folk lika ofta i och med de restriktioner som finns och du kommer - som en följd av att du tvättar dina händer regelbundet - inte att föra eventuell smitta vidare till någon annan då du väl lämnar ditt hem.

Några åtgärder för att städa på exempelvis arbetsplatsen

Det finns emellertid andra ställen än det egna hemmet. Låt oss ponera att du fortfarande går till jobbet och inte har möjlighet att arbeta hemifrån. Hur ska man städa din arbetsplats och vad kan du kräva av städpersonalen? Vi ger några tips.

  1. Rengör tag-ytorna: Extra noggrannhet och extra fokus ska läggas på rengöring av tag- och kontaktytor. Kort sagt: alla ytor som folk tar på ska rengöras mer noggrant än vad man normalt gör.
  2. Använd mer engångsmaterial. Rengöring kan i dagsläget ske med engångsmaterial - exempelvis engångsdukar - för exempelvis alla dörrhandtag, spolknappar, kranar, tangentbord, knappar på kaffeautomaten och så vidare.
  3. Skyddshandskar: Som städare ska man använda sig av plasthandskar. Det kan även du som anställd göra om du ska städa din station på arbetsplatsen.
  4. Rengör utrustningen. Man bör vara extra noggrann för att rengöra den städutrustning som använts. Låt allt material och all utrustning torka rejält efter användning. Som vi nämnde ovan: i dagsläget kan det finnas ett värde i att använda engångsprodukter snarare än det vi normalt städar med.
  5. Det egna ansvaret. Det absolut bästa vi kan göra för att minska smittspridning är att förhålla oss till de rekommendationer som ges till oss från Folkhälsomyndigheten och regeringen. Det innebär att vi ska vara extra noggranna med vår handhygien och tvätta händerna mer frekvent än vanligt. Vi ska hålla avstånd till varandra - minst 1.5 meter - och vi ska undvika folksamlingar samt exempelvis rusningstrafiken kollektivt. Och du: du stannar väl hemma om du känner dig sjuk eller hängig? Det är extra viktigt idag och det beslutet kan hindra denna smitta från vidare spridning till andra. Gå inte till jobbet om du känner dig sjuk!
8 Apr 2020