Tips för att rengöra din luftvärmepump


Allt mår bättre av regelbundet underhåll och vi tänkte visa hur man ska rengöra en luftvärmepump för bättre funktionalitet och effekt.

Har du en luftvärmepump installerad så fick du säkerligen också de positiva effekterna förklarade för dig vid köptillfället. En luftvärmepump är effektiv, den är hållbar, den ger hela tiden tillgång till ren och fräsch luft, den är i stort sett underhållsfri och det handlar om en ren investering.

Så långt är alla med och visst stämmer dessa superlativ gällande luftvärmepumpen. Till viss del åtminstone. Vi skulle nämligen vilja flagga för en sak och det gäller underhållet. En luftvärmepump är betydligt enklare att underhålla än vad exempelvis en vedpanna är, men det handlar trots detta inte om att den sköter sig på egen hand och att du inte behöver göra någonting.

Därför ska du rengöra din luftvärmepump

Nej, det underhåll som du som ägare kan genomföra handlar om att rengöra din luftvärmepump och det är ett projekt som inte alls tar speciellt lång tid, som inte är så avancerat och som inte alls behöver ske så frekvent - någon gång per år räcker. Belöningen för att rengöra en luftvärmepump ligger i effekten du får ut av den. En luftvärmepump som inte rengjorts tappar effekt och når inte sin fulla potential; det märks redan efter något år.

Dessutom så kan ett negligerat underhåll även medföra en sämre inomhusmiljö. Bakterier och mögel trivs utmärkt i fuktiga miljöer så där ligger en stor risk att dessa organismer bosätter sig i luftvärmepumpen och att de sedan sprids inne i ditt hus. Därav vikten av rengöring.

Så här kan du rengöra din luftvärmepump

Det första som ska göras är att rengöra lamellerna på luftvärmepumpen. Det är dessa som samlar på sig det damm som sedermera leder till minskad effekt. Lamellerna sitter på insidan av pumpen och för att komma åt så måste du alltså ta bort höljet. Se till att slå av pumpen innan!

Du börjar med att dammsuga luftvärmepumpen ren och därefter så sprayar du med en för ändamålet avsedd spray - det finns speciella produkter för just rengöring av värmepumpar - och du ska fokusera på själva kondensorn. Läs gärna instruktionerna innan. Efter detta så sprayar du fuktigt vatten och låter detta skölja bort resterna av rengöringssprayen du använt.

Avsluta därefter med att rengöra utsidan av din luftvärmepump. Bort med allt skräp, alla löv och all smuts som samlats och torka sedan av med en trasa. Se även till att dräneringshålen på undersidan är fria från smuts.

En annan viktig sak som du kan göra lite mer frekvent är att, med jämna mellanrum, dammtorka inuti din luftvärmepump. Genom detta förhindrar du att lameller och andra vitala delar tappar funktionalitet och effekt som en följd av att de blivit dammiga. Lycka till!

3 Sep 2019