När är det dags att renovera badrummet?


Allt material slits, och i badrummet blir det extra tydligt. Ett badrum har inte samma livslängd som de andra rummen i en lägenhet. När man märker att det är svårt att få badrummet rent och fräscht, hur mycket man än städar, brukar det vara dags att börja fundera på en badrumsrenovering.

Modern badrum

Renoveringar håller husen vid liv

Ofta är det sprickor och förslitningsskador som gör att smuts och bakterier fastnar och är svåra att få bort. Här i Stockholm är bebyggelsen gammal, och generellt tar vi väl hand om våra gamla byggnader, men en anledning till att fastighetsbeståndet i Stockholm är i så gott skick är just att vi regelbundet underhållit och renoverat när det behövts. Ett badrum har numera en livslängd på ungefär tjugo år, oftare än så ska man inte behöva renovera om renoveringen är gjord av en professionell firma med kvalitetsmaterial. Dock är det vanligt att badrummen renoveras oftare än så, beroende på en vilja att ha det senaste och göra en lägenhet attraktivare på bostadsmarknaden.

Inte för lekmän

Just det sistnämnda, så kallade lyxrenoveringar, har blivit allt vanligare de senaste åren. Helt oproblematiskt är det inte. Hetsen på bostadsmarknaden har gjort att många lycksökare köper lägenheter och renoverar dem själva, inklusive badrummet. Att renovera ett badrum på egen hand är inget vi kan rekommendera, det kräver djupgående kunskaper om material och tekniker för våtrum.

Många ser sig ändå kallade

I många bostadsrättsföreningar finns krav på att badrumsrenoveringar ska vara utförda av fackmän. Är det så måste man förhålla sig till detta om man vill fortsätta vara medlem, men i övrigt räcker det med att förhålla sig till Boverkets byggregler, som stipulerar att en badrumsrenovering måste vara gjord på ett fackmannamässigt sätt. Detta innebär att arbete ska hålla samma kvalitet som om en yrkesperson hade utfört det. Undantag finns för elektriker, här gäller att alla elinstallationer i ett badrum ska vara utförda av en behörig elektriker.

Tyvärr leder detta till att en mängd undermåliga badrumsrenoveringar utförs i Stockholm varje år. Frågan är om det inte snart skulle behövas en skärpning av reglerna gällande badrumsrenoveringar, för att undvika att allt fler fastigheter i Stockholm drabbas av fuktskador. Alltför täta och okontrollerade badrumsrenoveringar i spekulativa syften är helt enkelt inte bra för fastighetsbeståndet.

Renovera när det verkligen behövs

Så för att återgå till frågan i rubriken: När behövs egentligen en badrumsrenovering? Vårt svar är: när ett reellt behov finns, dvs när det uppstått skador på tätskiktet och när materialet visar tydliga spår av slitage och trötthet. En badrumsrenovering blir då ett riktigt lyft för lägenheten. Dessutom ska man alltid vända sig till en professionell firma med behörighet när man vill ha sitt badrum renoverat. Många firmor kan erbjuda totalentreprenad där man tar hand om alla aspekter av renoveringen, inklusive elarbeten.

Hitta en bra renoveringsfirma i Stockholm

I Stockholm finns många firmor som erbjuder badrumsrenovering på totalentreprenad. Det bästa är att i lugn och ro slå sig ner och söka efter välrenommerade firmor, titta på omdömen från tidigare kunder och välja ut några firmor som verkar pålitliga och duktiga. Viktigt är också att se efter att de har alla erforderliga tillstånd, som våtrumsbehörighet till exempel. En certifierad firma kan efter badrumsrenoveringen utfärda ett kvalitetsintyg, som är ett kvitto på att renoveringen är utförd av yrkespersoner med behörighet. Ett värdefullt dokument i kontakter med försäkringsbolag och vid en eventuell senare försäljning av bostaden.

7 Apr 2018