Viktigt med personal som är friska


De tjänster som har kommit efter införandet av Rut-avdragen har endast prisats runt om i landet. Allt som allt har 17.000 nya heltidstjänster skapats bara inom det som kallas Rut-branschen. Att införandet av Rut-avdragen varit en succé har tillskrivits politikernas förtjänst, och många kvinnor har kommit ut på arbetsmarknaden, städbranschen har blivit ren från svartarbete, och lågutbildade ungdomar har arbete.

Städning pågår

Många av dagens "sjåare" med otrygga anställningar

Trots det finns det långt ifrån alla som arbetar med juste arbetsvillkor. Det kunde man läsa om i Gefle Dagblad för några år sedan. Förändringarna på arbetsmarknaden har tillkommit, även dem av våra svenska politiker, med Alliansen i spetsen för att kunna anställa människor på dåliga och mer lösa anställningsvillkor. Detta har lett till att många lever med sina mobiler påslagna på morgnarna, beredda att utan att veta vart eller om de får något arbete för dagen. Våra dagars sjåare, som köade i hamnarna i hopp om arbete för dagen.

Vi som trodde detta var ett avslutat kapitel när människor stod med mössan i handen och bad om arbete på sina bara knän, ser på nytt en framväxt av en ny arbetarklass som får leva med samma slags social otrygghet, som blir tvingade att sluta vid graviditet, vid klagomål om det egna arbetet eller när de vill ha högre löner.

Städföretag som är anständiga mot sina anställda 

Då är de städföretag i Gävle som faktiskt är seriösa och behandlar sina anställda på ett anständigt sätt förebilder i sammanhanget, eftersom vi behöver städföretagen. De skapar arbeten, för unga och invandrare. Kunderna behöver de tjänster som städföretgen erbjuder. Allt fler äldre bor hemma och behöver hjälp med det praktiska, som hemstädning, tvätt och mathandel hem till dem. Barnfamljer behöver städningen som underlättar i deras hektiska tillvaro. Då vill man inte uppmuntra företag som endast erbjuder otrygga anställningsformer till sina anställda, som inte tar hand om dem som utför deras tjänster och som är ansiktet utåt mot kunderna. Ingen vill få hem personal som mår dåligt. Ingen anständig person vill uppmuntra oärlighet, fusk och omänskliga arbetsförhållanden. Vi vill ha ärlighet, ha juste arbetsgivare och sådana som bryr sig om sina medarbetare.

En utveckling som vi inte vill ha

Behandlar man sina anställda sämre än djur, får vi en samhällsutveckling som ingen vill ha. Det är hög tid att bry sig om andra och inte bara tänka på den egna plånboken. Ett starkt samhälle är ett samhälle som har människor som mår bra, och har man ett bra arbete, mår man bra som människa. Det har tagit många år innan vi har kommit till juste arbetsvillkor och lagar som ska skydda dem som vill arbeta, inte utnyttja det att de vill arebeta.

17 Jul 2018