Varför drabbas hus av mögel?


Mögel är en av många svampsorter som finns naturligt i skog och mark. Det är svamp som förökar sig med hjälp av sporer, precis som den gör naturligt i naturen. Andas man in frisk ren luft med mögelsporer är det inte så farligt, om man inte har befunnit sig i den atmosfären under många månader. Då kan det bli farligt för lungorna. Mögel kan faktiskt sprida sig till våra hus och hem.

Så förökar sig möglet inomhus

Precis som svampar som kräver organiskt material (jord) och syre för att växa till sig behöver mögel som drabbar hus också det. Det är därför som man hittar mögelsporer i källare, i tegelväggar, i trä och puts. Precis som svamparna som förökar sig med sporer, gör möglet det. Det är därför som det inte lönar sig att försöka ge sig på möglet på egen hand. Även om man med blotta ögat skrapar bort möglet på ytan, kommer man inte åt sporerna som inte syns för blotta ögat. För att få bort möglet ordentligt, krävs en saneringsfirma som kommer med speciellt tillverkade rengöringsmedel och avlägsnar det.

Så får du tag i en saneringsfirma

Det är mycket viktigt att få tag i en saneringsfirma om du upptäcker mögel i ditt hus. Möglet och alla sporer måste avlägsnas innan du kan slappna av. Det som en saneringsfirma gör är att man först bygger luftslussar, så att de som bor i huset inte ska få i sig av mögelsporerna, vilka börjar flyga runt när man börjar peta i det. Sedan ser man till att avlägsna alla mögelsporer och sanerar stället som har drabbats. Är det riktigt illa, så att det till exempel har spridit sig till själva huskonstruktionen eller i väggar, måste de riva ut det angripna materialet. Har det då tagit sig in i väggar, måste man avlägsna allt det som är angripet. Sedan kan man bygga nytt när man har tagit bort allt som har angripits av möglet.

Googla "mögelsanering Stockholm"

Om du inte känner till någon firma som kan på sig uppgiften att sanera huset från mögel, bör man googla "mögelsanering Stockholm", eller någon annan ort, där man bor, vill säga, för att få några bra kontaktuppgifter till en firma som utför mögelsanering i Stockholm, eller i någon annan ort där du önskar det. Det är mycket viktigt att göra detta, då ett hus, om det drabbas av mögel, kan bli klassat som obeboeligt om det angriper huskonstruktionen.

20 Feb 2019