Värde i att ta hjälp med städning i Göteborg


Det finns numera både ett ekonomiskt och ett varmt värde i att som privatperson anlita en städfirma och få städning utförd i sitt hem. Gällande det rent varma värdet så är det naturligt; man kan som familj köpa sig mer tid och på ett bättre sätt addera mer kvalitet till varandra. Kort sagt; städning är stressande, det tar tid – men det måste göras och ser man till en familj så är tid alltid en bristvara som gör att även den bästa av planeringar riskerar att fallera och där exempelvis städning av ditt hem blir det som får stryka på foten.

Där finns alltså ett värde i professionell städning – kan exempelvis en familj i Göteborg anlita en städfirma under några gånger i månaden så kommer ett ok också att släppas från deras axlar och de kommer att kunna umgås på ett bättre sätt.

Det ekonomiska värdet då? Ja, och här kan vi till en början hålla oss till Göteborg. Vi gör det av den anledningen att det i en så pass stor stad finns en större chans att som kund få till stånd ett bättre pris. Detta tack vare konkurrensen och det digra utbud av städföretag i Göteborg.

Detsamma gäller naturligtvis även i andra större städer – Stockholm, Malmö och Uppsala – och tillvägagångssättet är detsamma oavsett: man kontaktar flera städföretag och ställer deras erbjudanden mot varandra till dess att man fått det pris för städning som man är beredd att betala.

En glad kvinna torkar av bordet

Använd ditt rut-avdrag

Den andra delen av det ekonomiska värde vi nämnde gäller över hela landet och inte enbart för familjer i en större stad som exempelvis Göteborg. Här rör det ett avdrag som är möjligt att göra – Rut-avdraget – och som innebär att man kan dra av upp till halva arbetskostnaden för det jobb som städfirman lagt ner; detta med ett tak om 25.000 kronor per år och per person. Detta tak är det som kommit att justeras och det låg tidigare på 50.000 kronor. En halvering som dock låter mer dramatisk än vad den i själva verket är – tidigare var rut-avdraget för exempelvis städning kanske lite väl tilltaget och generöst.

25.000 kronor årligen och per person räcker fortfarande långt och motsvarar mer än väl verklighetens priser. Är man dessutom – som fallet är i många familjer – två stycken vuxna och rut-berättigade (något som man lätt kan kolla upp genom att logga in på Skatteverkets hemsida; lämpligen med hjälp av mobilt bank-id) så har man 50.000 kronor att förhålla sig till.

Kort sagt; det finns både ett ekonomiskt och ett varmare värde i att anlita en städfirma och på ett bättre sätt kunna planera sin vardag och sitt familjeliv.

19 May 2017