Städmaskin – Ett brett begrepp som gör det snyggt


En städmaskin är egentligen inte en specifik maskin – utan ett samlingsbegrepp som innefattar en rad olika större maskiner som gör städningen enklare och snabbare. Här finns exempelvis en enkel sopmaskin likväl som de avancerade ångtvättmaskinerna. 

Generellt brukar städmaskin användas som förklaring för en maskin som är konstruerad för att klara av att städa större ytor. En större leverantör av städmaskiner skriver exempelvis att de enbart säljer maskiner som minst klarar av 100 kvadratmeter. Framförallt är det då städning av golvet, på olika sätt, som man syftar på. 

En städmaskin

Exempel på städmaskiner är därmed dessa:

Mattvätt – En städmaskin som med hjälp av exempelvis vattenånga kan tvätta mattorna direkt på plats. Mindre mattor kan skickas iväg för tvätt men med större mattor är det betydligt enklare att tvätta på plats. Genom att regelbundet tvätta mattorna håller de färgen bättre, ser snyggare ut och kommer även att få längre livslängd. 

Större dammsugare – Det är sällan som en vanlig dammsugare klassas som en ”städmaskin”. Men det finns även betydligt större modeller som även har fler funktioner än de mindre. Som ett exempel kan våtdammsugare nämnas. Ofta går det att välja om man vill använda våt- eller torrutrustning när dessa används. Därmed får man fördelarna med bägge delarna. 

Sopmaskin /Sopskurmaskin- Med en sopmaskin sopas snabbt och effektivt större ytor. En perfekt städmaskin om exempelvis en gymnastiksal ska sopas och göras ren. Behöver både sopning och skurning genomföras (vilket just är vanligt i gymnastiksalar) så passar en kombinerad sopskurmaskin bättre. Genom att bara gå bakom den och styra med knappar hur det ska åka sker all städning helt automatiskt. Därmed undviks även de upprepande rörelser som annars lätt skapar förslitningsskador hos städare. 

En del av de större städmaskinerna är så kallade kombimaskiner. Det betyder att man kan byta ut vissa delar (exempelvis borstarna) och därigenom skapa olika funktioner helt beroende på vad som efterfrågas. Det är städmaskinerna som man går bakom och som har en motor som driver dem. De är relativt stora – men sköter det mesta av sig själv. 

Vad behöver ditt golv? Hur stort är det?

Grundtanken som man får utgå ifrån är alltså ”vad behöver golvet?”. Är det bara sopning eller är det även skurning? Behöver det ske ofta eller sällan? Sedan avgör storleken på golvet vilken modell av städmaskin man kan välja. De allra största sitter man på och kör framåt med de allra minsta är modeller av dammsugare med fler funktioner. 

2 Jul 2018