Städa efter bygget


En byggnation som blivit mer populär på senare år - och som säkerligen kommer öka än mer i popularitet - är Attefallshuset. Det finns några enkla förklaringar till detta. Ett attefallshus går först och främst att bygga med en väldigt generös area om 25 kvm samt med en takhöjd - från mark till nock - på fyra meter. Detta utan att något bygglov fordras. Det räcker med att man skickar en bygganmälan och väntar in ett startbesked från Byggnadsnämnden i den kommun man bor i.

En annan fördel är att det inte finns några restriktioner kring vad man får använda sitt Attefallshus till. Konkret så innebär detta att om vatten, avlopp, el och god förvaring finns - ja, då har man också ett extra hus att ställa på tomten. Helt klart ett bra alternativ och att det är ett populärt byggprojekt är fullt förståeligt.

I och med att det här är en sida om städning så tänkte vi använda ett Attefallshus som exempel på en beskrivning av hur man städar upp efter ett större bygge.

Två män städar på byggplatsen

Väderskydd ger bättre förutsättningar

Det är ofrånkomligt att en byggnation av ett större slag kommer att ge en massa bråte och skräp. Det första som ska ske är därför att du hyr en container och att du ser till att göra det till en vana att slänga i spill där allteftersom. Kapar du något - släng spillbitarna i containern. Det ger dig mindre jobb i slutändan.

Tyvärr så är det inte ovanligt att se att ett större byggprojekt lämnar efter sig en fadd smak i munnen. Detta då man är utpumpad rent fysiskt och mentalt efter att ha stressat och byggt; det leder till att man inte orkar ta tag i städningen - dagar blir veckor, veckor blir månader, höst blir vinter och så ligger det en massa bråte under ett täcke av snö som en påminnelse av dåligt samvete. Det kan därför vara en bra sak att hyra ett väderskydd under tiden som byggnationen sker.

Ett väderskydd ger det nödvändiga skyddet för att bygget ska kunna fortlöpa oavsett vilket väder som syns utanför fönstret. Ett väderskydd ser ut som ett större arbetstält som skyddar mot blåst, vind och regn - det ger dig dels en möjlighet att kunna jobba effektivare och dels så har det en annan fördel: marken tar inte lika stor skada. Ett väderskydd är således även bra ur ett städperspektiv. Då du monterar ner detta - eller snarare, då uthyraren hämtar det igen - så kan du med lätthet plocka bort allt som finns kvar, lägga det i containern och sedan får den körd till återvinningsstationen. Läs mer på https://www.väderskyddsverige.se.

Ta tag i städningen direkt

Nyckelordet handlar om att bita ihop. Städning och röjning är en del av bygget - så enkelt är det. På samma sätts om du planerar för allt material, maskiner och vilken utrustnings om kommer att krävas så ska du även planera för hur städningen ska bli mest effektiv.

Man brukar säga att ett bygge inte är klart förrän den sista spiken slagits in. Vi skulle vilja säga att det inte är klart förrän den sista spillbiten placerats i rätt kärl på återvinningsstationen.

10 Aug 2018