Sexuella övergrepp - ett problem i städbranschen?


Vilka branscher kunde egentligen slå sig för bröstet i samband med Metoo? Vilka kunde peka på en positiv kultur där alla anställda har samma rättigheter och där män i högre positioner inte använde sin makt för att utnyttja kvinnor? Sanningen är den att de flesta branscher har tvingats utvärdera sina egna kulturer och se sanningen i vitögat: vi har problem.

Vissa branscher har emellertid större problem än andra. Restaurangbranschen är den som många pekat på som allra mest problematisk och där exempelvis unga tjejer hamnar i situationer där trakasserier och sexuella övergrepp tillhör vanligheterna. En tystnadskultur som i kombination med sena nätter, alkohol och upphöjda män skapat en nästan ohållbar situation.

Att de flesta tjejer är yngre när de börjar i branschen är även det en bidragande faktor till problematiken: man ska, så att säga, tåla lite och ha lite skinn på näsan. Här finns otaliga exempel och skräckexempel återberättade inom ramarna av Metoo.

Stora problem inom städbranschen

Städbranschen är ett annat exempel på där kvinnor vittnar om en toxisk kultur. Detta oavsett var man städar. Det kan handla om städning hemma hos privatpersoner som kommer med sexuella anspelningar och inviter, det kan handla om städning på företag där samma beteende äger rum och det kan handla om städning i offentliga miljöer, på Finlandsfärjor eller städning på hotell - i synnerhet där. Problemen finns överallt och rapporter och vittnesuppgifter kan handla om allt från sexuella trakasserier vidare till övergrepp och en ren våldtäkt.

En kvinna som arbetar med städning är utsatt, hon arbetar ensam och inte sällan så kan hon heller inte språket särskilt bra. Vilket sammantaget gör henne till ett perfekt offer och en perfekt måltavla för män som inte kan skilja på vad som är rätt och vad som är fel.

Lösningen är inte helt enkel, men mycket av ansvaret kommer att vila hos arbetsgivaren. Det är arbetsgivaren som måste se till att de anställda kan arbeta säkert. Det är arbetsgivaren som måste ta emot utvärderingar och följa upp eventuella vittnesmål om sexuella trakasserier och det är arbetsgivaren som måste - vid sådana tillfällen - agera och driva ärendet vidare. Som inom alla branscher: tystnadskulturen måste brytas. Det är först då som saker och ting kan förändras. Det går inte att lägga locket på och hoppas att saker och ting ändras. Det skapar tryckkammare och dessa kommer förr eller senare att explodera. Något som Metoo, om något, visade.

15 Dec 2021