Så gör du när du städar i Nacka


Städning innebär sopor och sophantering. Sortera dina sopor rätt så tjänar både du och miljön på det. 

1. Det gröna kärlet

Allt för många gör det enkelt för sig vid då de städar sitt hus. Man tar en stor svart sopsäck och lägger allt brännbart i den. Sedan läggs den i ett gröna kärl som är till för restavfall, men som namnet säger är det ”resterna” som ska vara här – inte stora mängder sopor. Innan man kan slänga något i det gröna kärlet bör man sortera bort glas, papper, plast, matavfall, elavfall med mera innan du lägger påsen i det gröna kärlet. 

2. Det bruna kärlet

I de bruna kärlen ska enbart matavfall lämnas. Detta är avfall som ska kunna användas till kompostering och därmed bli jord som sedan kan användas på andra ställen i Nacka kommun.

3. Var finns det återvinningsstationer?

Har du lådor eller kassar som du sorterar för återvinning, blir det lättare att hålla ordning när du gör en större städning. Bär dem till närmaste, stora gröna behållare och gör en insats för miljön. Allt som finns i det gröna kärlet kan återvinnas till nytt material. Om du inte vet var dessa återvinningsstationer finns i Nacka så kan kommunen kontaktas med frågor kring detta. Det går även att se på hemsidan var dessa stationer är belägna. 

Efter städningen men före sophämtningen

När ni är klar med er städning är säkert sopkärlen fulla. Då bör följande ske:

Kärl som inte ska tömmas av sophämtarna ska stå kvar inne på gården. De som ska tömmas ska dras fram och ställas vid tomtgränsen. Hjulen ska stå inåt om inte annat har sagts av de som hämtar dem. Detta för att de lättare ska kunna hanteras. Kom ihåg att skotta eller sanda utanför sopkärlen så att inte några olyckor uppstår vid hämtning. I vissa fall kan det även behövas beskäras buskar eller träd så att inte dessa blir i vägen.

I vissa fall har kärlhängare lämnats ut till de som vill få sina sopor tömda. Följ då de anvisningar som finns på denna. 

När är det tömningsdag?

Tömning sker regelbundet på samma dag. Du kan kontakta kundtjänst för att få veta aktuell dag, eller helt enkelt vänta i och se när grannarna drar fram sina behållare. Detta alltså i områden som har enfamiljshus.  För att vara säker på att få soporna hämtade behöver kärlen stå ute vid tomtgränsen senast 7.00 på morgonen. Lycka till med städning av hem och trädgård!

Har du funderingar kring hantering av återvinning och återbruk så kontakta kommunen med frågor. En hel del information finns även tillgängliga på Nacka.se. Här kan du läsa mer om en städfirma som utför städning i Nacka.

12 Oct 2018