Så bör man städa ur dödsbo


Det är inte alltid så enkelt att städa ur dödsbo, efter någon kär anhörig. Har dödsfallet skett nyss kan sorgen göra det svårare att gå igenom den dödas saker och kläder. Då kan man faktiskt låta någon annan göra det åt en. Någon som inte på det sättet är fäst vid sakerna och som inte är påverkad på sätt som gör det hela svårare.

Så fungerar det

Väljer man att anlita en firma som kommer och tar hand om och städar ur ett dödsbo, så kan du få hjälp med hela processen om du så önskar. Du kan få dödsboet värderat, sålt och urstädat om du så önskar. Det viktiga är att själv ta det som man önskar spara, då det kan vara svårt att få tag i det i efterhand, och dessutom har någon köpt en sak, så lär de sällan vilja att köpet går tillbaka. 

Samarbete med Stockholms Auktionsverk

Har man värdefulla saker, kan man kanske vilja att sakerna går på auktion. Det finns företag som tar hand om dödsbon och som kan låta sakerna gå på auktion och låta någon bedömare värdera sakerna innan man bestämmer sig för en auktionsklubba. Som anhörig kan det vara svårt att värdera sakerna efter den anhöriga, men får man en oberoende värderare som kan värdera sakerna på ett objektivt sätt, underlättar det för att kunna fatta beslut om vad som är bäst för att få ut så mycket som möjligt ur ett dödsbo.

Sedan kommer de och städar

När sedan dödsboet är tömt och kanske sålt, kommer de och städar ur bostaden. Många har bott i samma bostad i flera år, och kan ha samlat på sig avsevärda mängder med tillhörigheter och ägodelar. Att städa efter så många saker kan verkligen vara arbetssamt och det kan underlätta att lägga på ett företag att göra detta. Det kan dessutom vara mer eller mindre plågsamt att faktiskt städa ur en kär anhörigs bostad. Då kan det vara en hjälp att någon annan gör det svåra arbetet.

städare

Anlita firma som tar stor hänsyn

När man anlitar en firma som både ska ta hand om ägodelarna och sedan städa ur dödsbot, kan det vara viktigt att det är en firma som visar hänsyn för den som sörjer. Att de kan visa medkänsla, empati och kan vara repektfulla. Många människor som befinner sig i sorg kan vara extra känsliga för om någon inte visa hänsyn efter någon som har gått bort och för dem som sörjer.

30 Aug 2019