Relining i Stockholm räddar skadade avloppsrör


Avloppsrör i äldre bostadshus i Stockholm påverkas av tidens tand och skadas av hyresgästers omilda behandling. Låt inspektera rören, kanske behövs relining.

Avloppsrör syns inte alltid men de finns. De röner inte någon uppmärksamhet förrän de börjar läcka eller om det uppstår proppar i dem. Då ger avloppsrören sig till känna med dålig lukt från golvbrunnar. Ibland rinner vattnet i ett tvättställ eller en disko inte ner tillräckligt snabbt.

Du äger några äldre fastigheter med hyreslägenheter. Din fastighetsskötare och du har varit flitiga med att informera hyresgästerna om vad de får spola ut i diskhoar, tvättställ, golvbrunnar och toaletter. Efterlevnaden är inte helt tillfredsställande. Och efter klagomål befarar du att fastigheternas avloppsrör skadats.

Relining – ett proffs gör infodring

Du kontaktar ett företag som sysslar med högtrycksspolning och relining av avloppsrör. Efter inspektion av rören får du en dokumentation av rörens tillstånd. Det finns skador och proppbildning, men det är inte nödvändigt med stambyten. Du får istället en offert från företaget som är känt för att utföra effektiv relining i Stockholm. Med relining slipper du riva ut skadade rör och hyresgästerna kan bo kvar under arbetet.

Relining är en metod som använts för att reparera rör sedan början av 1990-talet. Arbetet börjar med att rören spolas med högtryck. Därefter rensas rören från rost och avlagringar. Relining sker genom att en förstärkt och hållbar slang av plast monteras på insidan av rören med hjälp av tryckluft. När slangen är på plats härdas den mot väggen på olika sätt.

7 Dec 2022