Osäkra anställningar i städbranschen


Städbranschen har vuxit sig enormt stor under senare år och till stor del kan denna tillväxt förklaras av Rut-avdraget. Att man som privatperson kan använda denna skatterabatt för hushållsnära tjänster - exempelvis hemstädning - och dra av halva kostnaden för arbetet har skapat en större marknad. Fler företag inom städbranschen har startats upp och detta har skett på både gott och ont.

Att fler arbetstillfällen skapats är en stor fördel. Fler företag innebär fler arbeten och detta var också ett av målen med Rut-avdraget. Men, det som även har visat sig är en baksida av myntet och detta i form av osäkra arbetsvillkor som, i många fall, dessutom strider mot vår arbetsrätt. Folk blir utnyttjade och i synnerhet kan man se att det gäller utländska medborgare. Det är också någonting som är svårt att kontrollera. Vem städar hos dig - vem städar på ditt kontor? Svårigheten senast illustrerat av flyttstädningen hos vår statsminister där en kvinna med utvisningsbeslut greps på plats. Om inte ens en kontroll görs där, var kan man då kräva att den utförs?

Oroväckande rapporter kommer hela tiden om löner som är långt ifrån de siffror som finns inom kollektivavtalen och just det senare är värt att titta närmare på. För, även om man vill göra rätt så kan det bli problem. Man kan efterfråga kollektivavtal hos den städfirma man anlitar och denna kan också svara jakande på den frågan - men i själva verket sakna ett sådant. Indirekt så bidrar man således till fortsatt uppmuntran av de osäkra anställningar som finns inom städbranschen - trots att man agerat i god tro och trott sig ha gjort rätt.

Mycket fusk inom städbranschen

Ett annat problem som många pekar på gäller bidragen till städbranschen. Det kan innebära att ett städbolag anställer en person som städare med subventionerad anställning. Konkret så innebär detta att staten tar en del av lönekostnaden och där grundtanken är att personen i fråga ska ges en möjlighet att - efter exempelvis sjukdom - åter ta sig in på arbetsmarknaden och få en normal lön. En god tanke, men det har också visat sig vara ett långt ifrån vattentätt system. Det som visat sig är att företag inom städbranschen missbrukar förtroendet och använder det i syfte att maximera sina egna vinster.

Enkelt förklarat: man anställer en person med subventionerad anställning och så fort denna anställningstid löpt ut så säger man upp personen - bara för att anställa en ny person med samma stöd. Det är naturligtvis fruktansvärt och förkastligt att detta kan ske och här krävs en rejäl uppstramning av både regler och kontroller.

Bättre verktyg för kontroller krävs

I många fall så kan man se att upphandlingar ligger bakom en del av problematiken. Som kommun eller exempelvis en statlig myndighet så tar man in anbud på olika tjänster där städning är en sådan. Man ska också välja det billigaste anbudet - vilket inte sällan också blir ett företag som erbjuder sämre villkor för sina anställda. Här kan onda cirklar skapas.

Det är en svår fråga att lösa. Klart står att städbranschen har stora problem och att det är svårt att kontrollera och följa upp alla företag. Men, man kan också - åtminstone som privatperson - använda logiken och ställa sig vissa frågor. Hur kan ett företag erbjuda så pass mycket lägre priser än ett annat? Hur ser personalomsättningen ut? Det senare är en viktig fråga: väljer folk att stanna länge på ett och samma företag så erbjuds man förmodligen villkor och löner som ligger i linje med vad man förtjänar. Städning är, som den pågående pandemin visat, ett samhällsbärande yrke. Det är dags att börja behandla det som ett sådant också.

1 Mar 2022