Detta kan hända om man arbetar med byggstädning


Om man har ett städbolag som anställer städare för diverse uppdrag är et en del regler som man måste följa inom städbranschen. När får man som ”vanlig” städare utföra sitt städjobb, när måste man tillkalla särskilt utbildad personal? Vad kan man utsättas för om man inte gör det? Detta gäller i synnerhet om man som företag arbetar med byggstädning.

Många gånger går ett städföretag in och städar mellan till exempel rivning och vidare byggande. Först river man ett bygge, sedan bygger man nytt, eller renoverar. En del företag som har väldigt många uppdrag och hinner i princip bara göra det som de har kommit överens om, och inget annat. Då kan man som städbolag gå in och städa emellan för att förbereda inför nästa byggmoment. 

Dammsuga på byggplatsen

Radon

Man kan råka ut för radon som avges i vissa fönsterlister, spaltventiler eller i ventiler i väggar som avger radon. Det kan även finnas i blåbetong och i marken. Radon är en gas som kan ge cancer om man utsätts för det under lång tid, och som städare ska man inte alls utsättas för radonet. Det krävs särskilt utbildad personal som vet och kan hantera radon och vet hur man avlägsnar radon på ett säkert sätt.

Asbest

Asbest är liksom radon ett cancerframkallande ämne som gömmer sig i en hel del byggmaterial. När det frigörs, vilket händer då man river i material som innehåller asbest, är det farligt att andas in. Det kan dessvärre ge andningssvårigheter och i förlängningen cancer. För en städare är det inte tillåtet att arbeta i närheten av att man har rivit asbest. I sådana fall måste utbildad och erfaren personal komma och avlägsna det innan man kan gå in och städa efter det.

Skadedjur

Råkar man ut för skadedjur när man ska städa, måste särskilda skadedjursbekämpare till för att få bort dessa skadliga smådjur. Det är inte farligt för en städare, däremot är det inte möjligt att få bort ohyra på annat sätt än at utbildad personal kommer och sanerar platsen mot skadedjur.

Bara bra med utbildad städpersonal

Många städbolag satsar verkligen på sin personal och utbildar dem efter alla krav på säkerhet som Arbetsmiljöverket ställer på personal som arbetar med dessa farliga material. Dels gäller det att känna till hur de olika materialen uppträder, vad som händer när de frigörs i luften, hur man skyddar sig, vad som kan hända om omgivningen smittas, hur man gör sig av med avfallet, hur man bygger säkra luftslussar och hur man skyddar omgivningen mot dessa ämnen.

28 May 2018