Dålig städning på skolor kan sänka elevernas betyg


Många skolor brister i sina städningsrutiner och det kan sänka elevernas betyg. De elever som lever med allergier kan känna av sin allergi och bli trötta under skoltid på grund av dålig städning. Är den allmänna hygienen dålig på skolor så kan elever undvika att gå på toaletten under skoltid. Detta är både dåligt för barnets hälsa då det inte är bra att gå runt kissnödig för länge, men även så försvinner koncentrationen helt när eleven inte kan sluta tänka på att hon eller han är kissnödig och bara räknar ner till man får gå hem och gå på toaletten. Då kan en hel timmes undervisning vara förgäves för eleven har haft någonting helt annat i tankarna. Man kan resonera att det är elevens ansvar att vara fokuserad på lektionerna, men om städningen är bristfällig eller icke existerande, så är det skolan som ska klandras. De har ett ansvar för att eleverna ska ha en bra arbetsmiljö och då inkluderas självklart rena skoltoaletter.

Ett klassrum

När en skola har bra städningsrutiner så blir eleverna gladare, mår bättre och presterar bättre på lektioner och prov. Det går att koppla till vilket jobb som helst, vi alla mår bättre av att känna att miljön runt oss är fräsch, ren och att vi kan gå på toaletten på jobbet för det är fräscht på toaletten. Vuxna tappar också koncentrationen om vi går runt kissnödiga och inte vill gå på toaletten på jobbet för den är ofräsch. Vi kan inte klandra barnen för att de tappar fokus om de inte ens kan gå på toaletten för den är så äcklig.

Om eleverna växer upp i en smutsig miljö i skolan så lär de sig inte fördelarna med att ha det fräscht runt omkring sig. En fräsch och ren miljö gör att alla mår bättre. Alla skolor har (om inte annat borde de ha) ett städföretag som sköter skolstädningen varje dag, men räcker det? Förhoppningsvis ja, men om inte så är det dags att leta efter ett nytt städföretag som kan göra det bättre. I vissa skolor finns det mellan 500-1000 elever så det blir smutsigt och det går fort, speciellt på vinterhalvåret. Ett bra städföretag gör så det inte märks på morgonen efter. Men det är skolans ansvar att se till att ha ett bra städföretag men även att eleverna blir måna om sin skolmiljö och gör det de kan för att hjälpa till att hålla sin arbetsplats ren och hel.

Ge våra barn möjligheten till att kunna prestera 100% i skolan, vi gör det genom att ge dom en bra arbetsmiljö och möjligheten att ta hand om den.

Läs mer om skolstädning här: www.skolstädningstockholm.se.

 

16 Apr 2017