Arbetsmiljön för städare


Att arbeta som städare kan påfresta kroppen en hel del. Framför allt är det risk att rygg och nacke tar stryk. Som städare gäller det att tänka på ergonomin medan man arbetar, men det är också viktigt att ha rätt redskap. Ett för kort moppstativ kan till exempel få effekter på ryggen i längden.

Något som många städare använder sig av nuförtiden är skurmaskiner, vilka driver framåt av sig själva. En skurmaskin påfrestar inte kroppen på samma sätt, något som du kan läsa mer om lite längre ned i den här texten.  

Arbetsmiljön handlar dock inte bara om fysik. Något som många städare får räkna med är att byta arbetsplats ganska ofta. Detta eftersom städning ofta handlas på avtal som ofta kan vara ganska korta. Överlag är jobbet som städare socialt, då de ofta arbetar i lag och med många människor runt omkring sig.

Kvinna ska städa

Byte av arbetsplatser

Att byta arbetsplats ofta är något som vissa gillar, men som andra inte alls tycker är särskilt kul. En ny arbetsplats kan innebära nya utmaningar på jobbet, där kroppen i vissa fall kan påverkas.

Städare inom den offentliga sektorn får till exempel ofta byta arbetsplats. Detta eftersom de ofta handlar städning på avtal om tre år. Eftersom det ofta blir ett nytt företag som vinner upphandlingen nästa gång, får en städare inom offentliga sektorn räkna med många omplaceringar.

Även i den privata sektorn kan det bli frekventa byten av arbetsplatser. Ofta händer det att privatkunder flyttar eller säger upp städningen av andra skäl. 

Arbetstider

Städning sker ofta dagtid, men det blir allt vanligare att det även sker tidig morgon och eftermiddag eller kväll. För heltidsarbetare är det inte ovanligt att man arbetar i skift. Å andra sidan är många av jobbtillfällena inom städbranschen deltid.

Redskap, medel och maskiner

En städare behöver ha kunskap om olika rengöringstekniker, medel och hur olika maskiner (till exempel en skurmaskin) hanteras. Städare som använder sig av en skurmaskin städar ofta i industrier eller stora lokaler i allmänhet. Läs mer om skurmaskiner här.

Det blir allt vanligare, liksom i andra branscher, att man tar större hänsyn till ergonomin. Städyrket är dessutom ett väldigt belastningsskadedrabbat yrke, varför det är viktigt att vara försiktig under arbetet. Kanske leder den ökade medvetenheten om ergonomi till att allt fler firmor väljer att köpa in maskiner (till exempel en skurmaskin) som gör att personalen belastas mindre.

Varierande uppgifter

Arbetsmiljön för städare kan påverkas i och med att de kan behöva ta sig an uppgifter som går utanför städningen. Allt fler firmor väljer idag att erbjuda sina kunder ett så kallat servicepaket. I ett servicepaket åtar sig firman att även sköta om andra saker som hör företaget till. Till exempel kan det handla om att bemanna receptionen, vaktmästeri, postutdelning och att klippa gräset.

21 May 2017