Är fönsterputs farligt i Stockholm?


För en tid sedan inträffade en tragisk olycka på Kungsholmen i Stockholm där en person omkom efter att ha utfört en fönsterputs på hög höjd. Anledningen till varför detta fall inträffade är ännu inte fastställt; men frågan bör ändå ställas – är det farligt att arbeta med fönsterputs i Stockholm? Svaret är att det alltid finns risker med att jobba från höga höjder – något som är en del av arbetet som fönsterputsare i Stockholm – och detta går även att applicera till yrken som exempelvis plåtslagare och takläggare.

Att det finns risker ska dock inte innebära att någon omkommer då han utför sitt arbete och här ligger faktiskt mycket ansvar hos företaget som skickar ut sina anställda på olika uppdrag också. Det handlar här om att alltid erbjuda säkerhetsanordningar, att alltid se till att dessa verkligen följs och att alltid utbilda sin personal i att tänka på sitt eget bästa i första första hand. Om det ska utföras en fönsterputs på fjärde våningen i Stockholm; ja, då måste företaget också trycka på att de anställda följer de vedertagna regler som finns, använder säkerhetslinor och ser till att arbeta försiktigt och enligt de modeller gällande säkerhet som tagits fram.

Det är nämligen just från sådana höjder som den största risken finns; den höjden är på det stora hela – för en rutinerad fönsterputsare – något som kan utföras med förbundna ögon; ett standardjobb i mängden i Stockholm. Kommer man högre upp än denna höjd så vidtar man de säkerhetsåtgärder som finns – men just från fjärde våningen och nedåt så ignorerar man riskerna som ett fall innebär.

Putsa fönster

Säkerhet i första rummet

Häri ligger alltså en kombination mellan ansvar både hos den som genomför en fönsterputs och företaget han är anställd hos i Stockholm – båda måste se till att att reglerna följs och att inga säkerhetsåtgärder åsidosätts. Jakten på snabba jobb och mer profit får aldrig gå ut över en människas liv och här har alla ett ansvar. Att erbjuda tjänsten med fönsterputs till företag och privatpersoner i Stockholm ska alltid ske på ett säkert sätt och man får helt enkelt poängtera för sina kunder att vissa uppdrag tar längre tid och att det handlar om sina anställdas leverne och väl.

Branschen har inte råd med att förlora liv enbart för att uppdragen på förhand ser enkla ut och för att företaget därmed kan tycka sig pressa in fler uppdrag. Säkerheten ska alltid sättas i första hand och detta oavsett vilken stad det handlar om. Att olyckan skedde just i Stockholm är dock oroväckande då staden tidigare drabbats av svåra olyckor och till och med dödsfall bland fönsterputsare; här krävs en rejäl attitydsförändring och mer utbildning bland de verksamma företagen i branschen.

Ordet säkerhet ska alltid sättas högst upp på agendan; därefter kan man skriva omsättning och olika plus- och minustecken.

29 Jun 2017